Projekt Mikrogranty PDF Drukuj Email

Informujemy, że startujemy do projektu Mikrogranty.

Celem głównym programu Mikrogranty „Łódzkie na plus” 2019 jest zwiększenie liczby inicjatyw podejmowanych przez mieszkanki i mieszkańców województwa łódzkiego (jako lokalne organizacje pozarządowe, w formie projektów mikrograntowych). W związku z powyższym w dniu 09.11.2019 r. organizujemy warsztaty dla członków grupy i stowarzyszenia, aby zwiększyć swoją aktywizację społeczną, przywrócić do samorealizacji i akceptacji siebie jako osoby uzależnionej. 

Naszym celem jest zapobiegać i uświadamiać społeczność o zagrożeniach związanych z nadużywaniem alkoholu, zwiększyć szanse na lepsze życie. Chcemy dokonywać pozytywnych zmian w nas samych i otoczeniu. Prezentujemy model trzeźwej rodziny.