Projekt Mikrogranty PDF Drukuj Email

Informujemy, że startujemy do projektu Mikrogranty.

Celem głównym programu Mikrogranty „Łódzkie na plus” 2019 jest zwiększenie liczby inicjatyw podejmowanych

przez mieszkanki i mieszkańców województwa łódzkiego (jako lokalne organizacje pozarządowe, w formie

projektów mikrograntowych).

W związku z powyższym w dniu 09.11.2019 r. organizujemy warsztaty dla członków grupy i stowarzyszenia,

aby zwiększyć swoją aktywizację społeczną, przywrócić do samorealizacji i akceptacji siebie jako osoby uzależnionej. 

Naszym celem jest zapobiegać i uświadamiać społeczność o zagrożeniach związanych z nadużywaniem alkoholu,

zwiększyć szanse na lepsze życie. Chcemy dokonywać pozytywnych zmian w nas samych i otoczeniu. Prezentujemy model

trzeźwej rodziny.