Konferencja dla Przedst. Ruchu Abstynenckiego PDF Drukuj Email
W dniach 19.09- 22.09.2019 r.  odbyła się w Jastrzębiej Górze Ogólnopolska Konferencja dla Przedstawicieli
Ruchu Abstynenckiego.

Główne tematy konferencji:

- "Kobiety a alkohol",

- " Rola, funkcjonowanie kobiet w ruchu abstynenckim",

- " Funkcjonowanie systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie z uwzględnieniem aspektów prawnych",

- " Relacje w grupie, zasady pracy zespołowej",

- " Przewodzenie grupie, kierowanie zespołem",

W drugim dniu realizowaliśmy powyższe tematy w formie warsztatowej.

Po zakończeniu konferencji uczestnicy otrzymali certyfikat rekomendowany przez Krajową Radę Związków i Stowarzyszeń
Abstynenckich oraz PARPA (Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych).

Kolejne doświadczenie warsztatowe pomoże nam w realizacji planów i działań Stowarzyszenia i Grupy Poplon .