21-jubileusz PDF Drukuj Email

21-rocznica Janka

Dalej id? swoj? drog?, silny b?d? i konsekwentny, kochaj i przyjmuj mi?o??, niech ca?y czas chroni? Ci? skrzyd?a Twojego Anio?a, i na ka?d? chwil? dalszego trze?wego ?ycia Pogody Ducha.

Serdecznie gratulujemy i ?yczymy dalszych trze?wych dni, kolejnych 24 godzin przyjaciele z

" POPLONU"

http://www.fmix.pl/album/119803/21-rocznica-janka/1