Swi?teczne ?yczenia PDF Drukuj Email

Z okazji zbli?aj?cych si? ?wi?t Bo?ego Narodzenia

oraz nadchodz?cego Nowego Roku, Zarz?d wraz z cz?onkami Stowarzyszenia POPLON pragnie z?o?y? wszystkim najlepsze ?yczenia

zdrowia, szcz??cia, spokoju , pogody ducha

-ci?gle jeszcze ten ?wiat jest pi?kny. B?d? uwa?ny, staraj si? by? szcz??liwy"

Dzisiaj jest ten rodzaj ciszy,

?e ka?dy wszystko us?yszy:

I sanie w ob?okach mkn?ce,

I gwiazdy na dach spadaj?ce,

A wsz?dzie to ufne czekanie ?

Czekajmy dzi? cud si? stanie.