Poplon - tutaj zawsze jesteś u siebie
DDA PDF Drukuj Email

Uprzejmie informujemy ,?e w dniu 16.03.2015 r. o godz.16.00 odb?dzie si? pierwsze spotkanie grupy DDA.

Zaj?cia terapeutyczne b?dzie prowadzi?a Pani psycholog Agnieszka Wjcik Ignasiak

Spotkania dla tej grupy b?d? si? odbywa?y co dwa tygodnie w SNZOZ ProVitaMed przy ul. Sieradzkiej 56 III pi?tro.

Stowarzyszenie "POPLON" pragnie wyda? pozytywne rekomendacje dla tego typu zaj??. Zach?camy do udzia?u.

Wi?cej informacji udzieli pani Agnieszka nr.tel. 605 212 867

 
PDF Drukuj Email

Zak?ad Karny w Sieradzu ju? od ponad pi?ciu lat czynnie wsp?pracuje z Oglnopolskim Stowarzyszeniem Liderw Dzia?a? Psychospo?ecznych Ko?a Wojewdztwa ?dzkiego POPLON.

http://www.sw.gov.pl/pl/okregowy-inspektorat-sluzby-wieziennej-lodz/zaklad-karny-sieradz/news,28414,poplon.html

 
Droga Krzy?owa PDF Drukuj Email

W dniu 20.02.2015 r.w Ko?ciele pw. ?w. Miko?aja u sistr Bernardynek odby?a si? nasza Droga Krzy?owa .

Najbardziej zdumiewaj?cym momentem w historii ludzko?ci nie by? dzie?, w ktrym Bg stworzy? cz?owieka lecz dzie?, w ktrym z mi?o?ci do nas On sam sta? si? cz?owiekiem. Odt?d wiemy ju?, ?e nasz los jest dla Boga wa?niejszy ni? Jego w?asny los. Syn Bo?y pozwoli? si? skaza? na ?mier? i obarczy? krzy?em po to, by?my ju? na zawsze byli pewni tego, ?e kocha nas mi?o?ci? bezwarunkow? i nieodwo?aln?.

Jezu Chryste, Bo?e, ktry z mi?o?ci do nas sta?e? si? cz?owiekiem! Droga Krzy?owa to droga ktra pokazuje nam, jak wielk? cen? p?acisz za mi?o?? do nas i za trosk? o los ka?dego cz?owieka. Pragniemy po raz kolejny w naszym ?yciu przej?? razem z Tob? drog? Twojego cierpienia, ?eby dzi?kowa? Ci za Twoj? mi?o?? i ?eby uczy? si? tej mi?o?ci, ktra drog? krzy?ow? przemienia w drog? zmartwychwstania i rado?ci.

http://www.mateusztalbot.pl/materialy/droga-krzyzowa-modlitwa-alkoholika.pdf

http://www.fmix.pl/slideshow/44493/120591

 
Nasza Paczka PDF Drukuj Email

Dnia 17.02.2015 r. w siedzibie Poplonu przy ul. ?l?skiej w Wieluniu odby?a si? inauguracja nowej inicjatywy charytatywnej Nasza Paczka.

Nasza Paczka jest dzieckiem Poplonu -powiedzia?a Asia, inicjator i Ambasador Naszej Paczki.

Oto relacja z tego wydarzenia :

http://www.radiozw.com.pl/index.php?page=news&id=15680

http://www.radiozw.com.pl/index.php?page=guest&id=1216

http://www.fmix.pl/my_slideshow/44493/120519

 
Ognisko PDF Drukuj Email

W sobot? grup? kilku osb wybrali?my si? do Krzeczowa nad rzek? Wart? .

W ten do?? ch?odny dzie? rozgrzali?my si? przy ognisku wi?c atmosfera by?a ca?kiem gor?ca .

Oto link ze zdj?ciami.

http://www.fmix.pl/my_slideshow/44493/120504

 
DDA PDF Drukuj Email

Spotkanie grupy DDA odb?dzie si? 18.02.2015 r.godz.17.00.Serdecznie zapraszamy.

 
DDA PDF Drukuj Email

Pragniemy poinformowa? o tym , i? przy ,,POPLONIE "powstaje grupa DDA.W minion? ?rod? odby?o si? pierwsze organizacyjne spotkanie.Zainteresowane osoby zapraszamy na kolejne spotkania ktre b?d? si? odbywa?y w ?rody o godz. 17.00 w siedzibie,, POPLONU''

 
21-jubileusz PDF Drukuj Email

21-rocznica Janka

Dalej id? swoj? drog?, silny b?d? i konsekwentny, kochaj i przyjmuj mi?o??, niech ca?y czas chroni? Ci? skrzyd?a Twojego Anio?a, i na ka?d? chwil? dalszego trze?wego ?ycia Pogody Ducha.

Serdecznie gratulujemy i ?yczymy dalszych trze?wych dni, kolejnych 24 godzin przyjaciele z

" POPLONU"

http://www.fmix.pl/album/119803/21-rocznica-janka/1

 
Więcej artykułów…
« pierwszapoprzednia12345678910następnaostatnia »

Strona 7 z 10