Poplon - tutaj zawsze jesteś u siebie
Wyjazd do Warty PDF Drukuj Email

W dniu 6-11-2015 r odb?dzie si? wyjazd do Wojewdzkiego Szpitala Psychiatrycznego w Warcie.

Celem wyjazdu jest wieczr upami?tniaj?cy pierwsz? rocznic? ?mierci naszego kolegi Andrzeja.

Zbirka o godz.1645 ko?o starostwa , wyjazd o godz. 1700.

Serdecznie zapraszamy.

 
Punkt konsultacyjny PDF Drukuj Email

W siedzibie POPLON-u w Wieluniu powstaje Punkt konsultacyjny.

http://www.radiozw.com.pl/index.php?page=news&id=17202

 
zaj?cia profilaktyczne PDF Drukuj Email

Cz?onkowie Stowarzyszenia''POPLON" ,Ania i Maciej go?cili w Szkole Podstawowej w M?ynisku.

Poprowadzili tam zaj?cia profilaktyczne w ramach programu ,,Nie pal? ,nie pij? nie bior? bo nie chc?. Odbiorcami by?y dzieci z klas 3-6 .Warsztaty mia?y na celu u?wiadomienie m?odym ludziom zagro?e? wynikaj?cych z u?ywania i nadu?ywania substancji zmieniaj?cych ?wiadomo?? .

Jakim zainteresowaniem cieszy? si? wyk?ad ,?wiadcz? zdj?cia zamieszczone w linku do tej informacji .

A my dzi?kujemy Dyrekcji i Gronu Pedagogicznemu za zaproszenie maj?c nadziej? ,?e te dwie godziny sp?dzone z m?odzie?? przynios? oczekiwany efekt.

http://www.fmix.pl/my_slideshow/44493/121284/zajecia-profilaktyczne.html

 
PDF Drukuj Email

Dnia 31.03.2015 r. odby? si? konwent wjtw powiatu wielu?skiego na ktrym Stowarzyszenie POPLON poruszy?o temat zamiarupowo?ania Sp?dzielni Socjalnej Osb Prawnych .

http://www.radiozw.com.pl/index.php?page=news&id=16305

 
DDA PDF Drukuj Email

Uprzejmie informujemy ,?e w dniu 16.03.2015 r. o godz.16.00 odb?dzie si? pierwsze spotkanie grupy DDA.

Zaj?cia terapeutyczne b?dzie prowadzi?a Pani psycholog Agnieszka Wjcik Ignasiak

Spotkania dla tej grupy b?d? si? odbywa?y co dwa tygodnie w SNZOZ ProVitaMed przy ul. Sieradzkiej 56 III pi?tro.

Stowarzyszenie "POPLON" pragnie wyda? pozytywne rekomendacje dla tego typu zaj??. Zach?camy do udzia?u.

Wi?cej informacji udzieli pani Agnieszka nr.tel. 605 212 867

 
PDF Drukuj Email

Zak?ad Karny w Sieradzu ju? od ponad pi?ciu lat czynnie wsp?pracuje z Oglnopolskim Stowarzyszeniem Liderw Dzia?a? Psychospo?ecznych Ko?a Wojewdztwa ?dzkiego POPLON.

http://www.sw.gov.pl/pl/okregowy-inspektorat-sluzby-wieziennej-lodz/zaklad-karny-sieradz/news,28414,poplon.html

 
Droga Krzy?owa PDF Drukuj Email

W dniu 20.02.2015 r.w Ko?ciele pw. ?w. Miko?aja u sistr Bernardynek odby?a si? nasza Droga Krzy?owa .

Najbardziej zdumiewaj?cym momentem w historii ludzko?ci nie by? dzie?, w ktrym Bg stworzy? cz?owieka lecz dzie?, w ktrym z mi?o?ci do nas On sam sta? si? cz?owiekiem. Odt?d wiemy ju?, ?e nasz los jest dla Boga wa?niejszy ni? Jego w?asny los. Syn Bo?y pozwoli? si? skaza? na ?mier? i obarczy? krzy?em po to, by?my ju? na zawsze byli pewni tego, ?e kocha nas mi?o?ci? bezwarunkow? i nieodwo?aln?.

Jezu Chryste, Bo?e, ktry z mi?o?ci do nas sta?e? si? cz?owiekiem! Droga Krzy?owa to droga ktra pokazuje nam, jak wielk? cen? p?acisz za mi?o?? do nas i za trosk? o los ka?dego cz?owieka. Pragniemy po raz kolejny w naszym ?yciu przej?? razem z Tob? drog? Twojego cierpienia, ?eby dzi?kowa? Ci za Twoj? mi?o?? i ?eby uczy? si? tej mi?o?ci, ktra drog? krzy?ow? przemienia w drog? zmartwychwstania i rado?ci.

http://www.mateusztalbot.pl/materialy/droga-krzyzowa-modlitwa-alkoholika.pdf

http://www.fmix.pl/slideshow/44493/120591

 
Nasza Paczka PDF Drukuj Email

Dnia 17.02.2015 r. w siedzibie Poplonu przy ul. ?l?skiej w Wieluniu odby?a si? inauguracja nowej inicjatywy charytatywnej Nasza Paczka.

Nasza Paczka jest dzieckiem Poplonu -powiedzia?a Asia, inicjator i Ambasador Naszej Paczki.

Oto relacja z tego wydarzenia :

http://www.radiozw.com.pl/index.php?page=news&id=15680

http://www.radiozw.com.pl/index.php?page=guest&id=1216

http://www.fmix.pl/my_slideshow/44493/120519

 
Więcej artykułów…
« pierwszapoprzednia12345678910następnaostatnia »

Strona 9 z 12