Poplon - tutaj zawsze jesteś u siebie
Nasza Paczka PDF Drukuj Email

Na pocz?tku tego roku podczas spotka? Stowarzyszenia Poplon zawi?za?a si? ciekawa inicjatywa spo?eczna,ktrej celem jest szeroko pojmowana wzajemna pomoc. Obejmowa? ona mia?aby relacje mi?dzyludzkie -ch?? pomagania,mo?liwo?? obdarowywania,pomoc zarwno w wymiarze wzajemnej wsp?pracy jak i zebraniu konkretnych rzeczy

W styczniu i lutym odby?y si? dwa spotkania organizacyjne,podczas ktrych przedstawiono pomys?y i spostrze?enia,a tak?e obejrzeli?my wsplnie film Leszka Kaplera " Po co potrzebni s? inni ludzie ". Ponadto podczas comiesi?cznych spotka? Grupy Poplon w Zak?adzie Karnym w Sieradzu,wi??niowie, ktrym opowiedzieli?my o tej inicjatywie tak?e zdeklarowali ch?? wsp?pracy. Wydarzenie to pokazuje,?e s? jeszcze w naszym ?wiecie ludzie,ktrym nie jest oboj?tny byt dzieci i ?ycie rodzin dla ktrych los nie by? ?askawy. Pomoc,ktra zosta?a nam zaoferowana jest bezcenna, bo ofiarowana z g??bi serca. Dotychczas w??czyli si? w ni?:

-Grupa Poplon

-Wi??niowie z Zak?adu Karnego w Sieradzu

-Pracownicy Starostwa Powiatowego w Wieluniu

-Edyta Struzik z rodzin?

?ywno??,?rodki czysto?ci,po?ciel,r?czniki,buty,ubrania,zabawki i mnstwo s?odyczy-to rzeczy,ktre wsplnie uda?o nam si? zebra?.Obdarowano dwie Rodziny,zw?aszcza dzieci zapomnia?y przez chwil? o borykaj?cych ich na co dzie? problemach. O efekcie najlepiej ?wiadczy ich reakcja - dzieci?ce szczere u?miechy to najwy?sza zap?ata za okazan? dobro?. Inspiracj? i mottem przewodnim sta?a si? dla nas Bajka " O Ciep?ym i Puchatym ". Nazwali?my si? " Nasza Paczka", bo to nie tylko paczka materialnych rzeczy,to tak?e zesp?-paczka osb,do ktrego mo?e do??czy? ka?dy,komu nie jest oboj?tny los innych osb.

http://www.fmix.pl/slideshow/44493/115575/nasza-paczka-1.html

 
Sp?yw PDF Drukuj Email

W dniu 1.05.2014 r.odby? si? sp?yw kajakowy prze?omem rzeki Warty przez Wy?yn? Wielu?sk? tras? Lisowice-Przywz.Komandorem sp?ywu by? Edward Zieli?ski.Uczestnicy imprezy otrzymali pami?tkowe dyplomy oraz drobne upominki.Po zmaganiach z rzek? ktra okaza?a si? nader ?askawa nikt nie mia? wywrotki ca?a grupa bawi?a przy ognisku.Zdj?cia z tej imprezy w poni?szym linku.

http://www.fmix.pl/slideshow/44493/115545/splyw-1-majowy-2014.html

 
« pierwszapoprzednia1112następnaostatnia »

Strona 12 z 12