Droga Krzy?owa Drukuj

W dniu 20.02.2015 r.w Ko?ciele pw. ?w. Miko?aja u sistr Bernardynek odby?a si? nasza Droga Krzy?owa .

Najbardziej zdumiewaj?cym momentem w historii ludzko?ci nie by? dzie?, w ktrym Bg stworzy? cz?owieka lecz dzie?, w ktrym z mi?o?ci do nas On sam sta? si? cz?owiekiem. Odt?d wiemy ju?, ?e nasz los jest dla Boga wa?niejszy ni? Jego w?asny los. Syn Bo?y pozwoli? si? skaza? na ?mier? i obarczy? krzy?em po to, by?my ju? na zawsze byli pewni tego, ?e kocha nas mi?o?ci? bezwarunkow? i nieodwo?aln?.

Jezu Chryste, Bo?e, ktry z mi?o?ci do nas sta?e? si? cz?owiekiem! Droga Krzy?owa to droga ktra pokazuje nam, jak wielk? cen? p?acisz za mi?o?? do nas i za trosk? o los ka?dego cz?owieka. Pragniemy po raz kolejny w naszym ?yciu przej?? razem z Tob? drog? Twojego cierpienia, ?eby dzi?kowa? Ci za Twoj? mi?o?? i ?eby uczy? si? tej mi?o?ci, ktra drog? krzy?ow? przemienia w drog? zmartwychwstania i rado?ci.

http://www.mateusztalbot.pl/materialy/droga-krzyzowa-modlitwa-alkoholika.pdf

http://www.fmix.pl/slideshow/44493/120591