DDA Drukuj

Uprzejmie informujemy ,?e w dniu 16.03.2015 r. o godz.16.00 odb?dzie si? pierwsze spotkanie grupy DDA.

Zaj?cia terapeutyczne b?dzie prowadzi?a Pani psycholog Agnieszka Wjcik Ignasiak

Spotkania dla tej grupy b?d? si? odbywa?y co dwa tygodnie w SNZOZ ProVitaMed przy ul. Sieradzkiej 56 III pi?tro.

Stowarzyszenie "POPLON" pragnie wyda? pozytywne rekomendacje dla tego typu zaj??. Zach?camy do udzia?u.

Wi?cej informacji udzieli pani Agnieszka nr.tel. 605 212 867