FORUM Drukuj

Nasze Stowarzyszenie wzi??o czynny udzia? w

I Forum Organizacji Pozarz?dowych Powiatu Wielu?skiego

oto link do galerii z tego wydarzenia

http://wielun.naszemiasto.pl/artykul/trwa-i-forum-organizacji-pozarzadowych-powiatu-wielunskiego,2459089,artgal,t,id,tm.html

http://www.radiozw.com.pl/index.php?page=news&id=14150

http://wiadomosci.ngo.pl/wiadomosci/1026395.html?