WIGILIA Drukuj

Wieloletni? tradycj?  Poploniaków jest spotkanie wigilijne  w dniu Wigilii Bo?ego Narodzenia .

Tak wi?c po kolacji wigilijnej w gronie rodzinnym ,spotkali?my si? bardzo liczn? grup? przy wpólnym stole, by w gronie przyjació? podzieli? si? op?atkiem ,z?o?y? sobie ?yczenia, po?piewa? kol?dy,zwyczajnie poby? ze sob? w ten szczególny dzie?.

Poni?ej link do zdj??.

http://www.fmix.pl/my_slideshow/44493/119415