Grupa samopomocowa dla kobiet Drukuj

Informujemy, że przy Poplonie powstała grupa samopomocowa dla kobiet.

Celem grupy będzie wzajemna pomoc, wymiana doświadczeń, udzielanie sobie wsparcia emocjonalnego, oraz

wymiana informacji w zakresie radzenia sobie w sytuacjach trudnych borykając się z różnymi problemami życia

codziennego, a także poszerzanie wiedzy o samym sobie, podnoszenie poczucia własnej wartości i minimalizowanie

poczucia osamotnienia w problemach.

Na spotkania grupy zapraszamy w każdą środę w godzinach od 17.00 do 19.00. do siedziby Poplonu mieszczącej się

w Wieluniu przy ulicy Śląskiej 23a.

SERDECZNIE ZAPRASZAMY