Program NOE Drukuj

21 grudnia 2018 r. członkowie stowarzyszenia Poplon zrealizowali dla młodzieży w szkole podstawowej w Białej program

profilaktyczny NOE poruszający zagadnienia z zakresu profilaktyki uzależnień dla młodzieży.

Celem spotkania było obalenie mitu o powszechnej chęci picia i niemożności ułożenia kontaktów z rówieśnikami bez alkoholu,

narkotyków i dopalaczy, a także uświadomienie ryzyka, jakie ponosi młody człowiek sięgając po te używki.

Trudno o umiejętności bardziej potrzebne w życiu młodzieży, niż umiejętność odmawiania wypicia alkoholu lub wzięcia

narkotyków... Kto nie spotkał się z tym problemem... Trudno powiedzieć „NIE”, nie chcemy narazić się na śmiechy i drwiny.

Jak swobodnie i stanowczo odmawiać, jak w grupie rówieśników czuć się wolnym. Jak wyrażać swoje uczucia i bronić swoich

granic... Jak szanować innych i tego samego od nich wymagać...

Mamy nadzieję, że wzrost świadomości młodzieży w zakresie zagrożeń związanych z piciem alkoholu i braniem narkotyków

skutecznie wpłynie na postawę uczniów wobec tych używek.

Jaka rzeczywiście będzie efektywność zdobytej wiedzy pokaże przyszłość i dorosłe życie uczniów...