Reguły w grupie PDF Drukuj Email


Łączy nas nasze własne uzależnienie lub problemy alkoholowe bliskich nam ludzi, które mają wpływ na nasze życie. Spotykamy się po to, by dzielić się naszym doświadczeniem, siłą i nadzieją, wspierając się w rozwiązywaniu problemów i trudności. Grupa nie jest związana z żadną działalnością polityczną czy religijną, nie popiera ani nie zwalcza żadnych poglądów. Nie pobieramy żadnych opłat za uczestnictwo. Pod koniec spotkania zbiera się wprawdzie pieniądze (potrzebne między innymi na pokrycie kosztów kawy, herbaty, materiałów pomocniczych ...), ale datki te są całkowicie dobrowolne, ich wysokość zależy wyłącznie od ciebie.
Nie musisz ujawniać o sobie żadnych danych, nie prowadzi się rejestru członków, ani list obecności. Niedozwolone jest namawianie do całkowitej rezygnacji z pomocy lekarza, psychologa, pedagoga czy terapeuty. Najlepsze rezultaty przynosi połączenie różnych form pomocy.

Zasady uczestnictwa w grupie

1. Staraj się traktować innych tak, jakbyś chciał, aby Ciebie traktowano.

2. Nie przerywaj, gdy ktoś mówi. Zabieraj głos w kolejności zgłaszania się.

3. Wszystko to, o czym mówi się na grupie, zachowaj do wiadomości uczestników. Nie wynoś tego na zewnątrz.

4. Staraj się nie oceniać, nie krytykować, nie wydawaj wyroków.

5. Mówimy tylko o swoich sprawach wypowiadając się we własnym imieniu.

6. Nie musisz zabierać głosu, jeśli nie masz na to ochoty.

7. Spotykamy się wyłącznie na trzeźwo.