Scenariusz Spotkania Drukuj

1.Przywitanie. Prowadzący zapala świecę. Uczestnicy zasiadają w kręgu, tak żeby wszyscy dobrze się widzieli.


2.Prowadzący czyta tekst informacyjny o grupie i o zasadach obowiązujących w trakcie spotkania. W tym miejscu lider grupy, prowadzący lub inny uczestnik grupy może przywitać nowo przybyłych, zapraszając jednocześnie do pozostania jeszcze po zakończeniu spotkania dla przybliżenia charakteru działalności grupy czy też odniesienia się do ewentualnych pytań.


3.Następnie prowadzący podaje temat na dalszą część spotkania. Temat powinien być uzupełniony wprowadzeniem do niego, bądź poprzez wykorzystanie literatury fachowej czy innych środków (np. audycja radiowa, video, itp.). Spotkanie może też odbywać się w formie treningu terapeutycznego. Uczestnicy mogą zacząć opowiadać o swoich doświadczeniach związanych z tematem. Prowadzący zwraca  w tej części uwagą na to żeby wypowiedzi dotyczyły bezpośrednio tematu, oraz żeby spotkanie nie przerodziło się w dyskusją np. nad interpretacją tematu. Zajęcia może prowadzić zaproszony gość (np. terapeuta, lekarz, psycholog, ksiądz, członek gminnej komisji rozwiązywania problemów alkoholowych., policjant, sędzia, pedagog...).


4.Po wyczerpaniu tematu prowadzący może zaprosić uczestników, żeby opowiedzieli, co ważnego działo się w ostatnim okresie.


5.Gdy każdy kto chciał wypowie się, prowadzący jeszcze raz sprawdza czy nikt nie ma nic do dodania i dziękuje za przybycie. Skarbnik grupy składa raport kasowy. Teraz jest czas na omówienie spraw organizacyjnych, w szczególności ustalenie tematów i osób prowadzących na kilka najbliższych spotkań, ustalenie odpowiedzialnych za prace porządkowe. Przynajmniej raz w roku grupa winna poświęcić spotkanie dla dokonania samooceny. Prowadzący może jeszcze na sam koniec przypomnieć o zasadzie anonimowości.


6.Zakończenie. Wszyscy wstają, podajemy i ściskamy sobie ręce. Sposób zakończenia ustala grupa. Może to być zwyczaj przyjęty w grupie, modlitwa, itp...