PDF Drukuj Email

Spadanie pod gr?

Zbytma?omiby?otego,cokocha?em,
Adanymispokj,sta?misi?zawad?,
?wiatwi?cchcia?emzadziwi?,odp?aci?mizato,
Monet?dlag?upcw-szyderstwemizdrad?.

Maj?cnaprawd?wiele,zapragn??emwi?cej,

Boniebomiby?ozbytniskonadg?ow?,
A?wiatsta?si?zaciasny,chocia?sta?otworem,
Goni?cwi?cnieuchwytneprzesta?emby?sob?.

Mostnaprzepa?ci?chcia?emwybudowa?,

Kruchy-nagrubo??w?osa-zez?udze?imarze?,
Wierz?c,?eLosjakdot?db?dzieprzyjacielem,
Ipomo?eokie?zna?nieuchronno??zdarze?.

Mostnieunis?ci??arumojejpr?nejpychy,

Istr?cony,run??emwodm?ty?ywio?w,
Spadaj?cwierz?jednak,?enademn?gwiazdy,
I?ewzlec?znwnaskrzyd?achprzyjaznychanio?w
.