Poplon - tutaj zawsze jesteś u siebie
Zebranie PDF Drukuj Email

W dniu 15-01-2016 r. na spotkaniu grupy odb?dzie si?:

-podsumowanie minionego roku

-wybr nowych s?u?b w grupie

-oraz ustalenie planu na bie??cy rok.

Serdecznie zapraszamy:)

 
Bezpieczna i przyjazna szko?a PDF Drukuj Email

Nasze stowarzyszenie kolejny raz realizuje rz?dowy program ,,Bezpieczna i przyjazna szko?a".

Program ten jest wsp?finansowany przez Urz?d Wojewdzki w ?odzi.

Wi?cej informacji znajduje si? w poni?szych linkach.

http://www.radiozw.com.pl/index.php?page=news&id=18499

http://www.radiozw.com.pl/index.php?page=news&id=18532

 
Trening PDF Drukuj Email

W dniu dzisiejszym tj. 13-11-2015 r. serdecznie zapraszamy na trening umiej?tno?ci skutecznego odmawiania, ktry odb?dzie si? w Kamionie.

Zbirka o godz.1730 w siedzibie Poplonu.

 
Szkolenie PDF Drukuj Email

W ?rod? 28.10.2015 r.zako?czy?o si? szkolenie Asystentw Trze?wo?ci.

Zaj?cia z osobami bior?cymi w nim udzia? prowadzi?o troje specjalistw .S? to terapeuci wsp?pracuj?cy z Poplonem od wielu lat : mgr. Agnieszka Wjcik -Ignasiak , mgr. Agnieszka Wn?k i mgr. Remigiusz Mroziak.

Absolwenci szkolenia b?d? mogli w sposb efektywny i bardziej ?wiadomy pomaga? tym ktrzy takiej pomocy potrzebuj?.

 
Wyjazd do Warty PDF Drukuj Email

W dniu 6-11-2015 r odb?dzie si? wyjazd do Wojewdzkiego Szpitala Psychiatrycznego w Warcie.

Celem wyjazdu jest wieczr upami?tniaj?cy pierwsz? rocznic? ?mierci naszego kolegi Andrzeja.

Zbirka o godz.1645 ko?o starostwa , wyjazd o godz. 1700.

Serdecznie zapraszamy.

 
Punkt konsultacyjny PDF Drukuj Email

W siedzibie POPLON-u w Wieluniu powstaje Punkt konsultacyjny.

http://www.radiozw.com.pl/index.php?page=news&id=17202

 
zaj?cia profilaktyczne PDF Drukuj Email

Cz?onkowie Stowarzyszenia''POPLON" ,Ania i Maciej go?cili w Szkole Podstawowej w M?ynisku.

Poprowadzili tam zaj?cia profilaktyczne w ramach programu ,,Nie pal? ,nie pij? nie bior? bo nie chc?. Odbiorcami by?y dzieci z klas 3-6 .Warsztaty mia?y na celu u?wiadomienie m?odym ludziom zagro?e? wynikaj?cych z u?ywania i nadu?ywania substancji zmieniaj?cych ?wiadomo?? .

Jakim zainteresowaniem cieszy? si? wyk?ad ,?wiadcz? zdj?cia zamieszczone w linku do tej informacji .

A my dzi?kujemy Dyrekcji i Gronu Pedagogicznemu za zaproszenie maj?c nadziej? ,?e te dwie godziny sp?dzone z m?odzie?? przynios? oczekiwany efekt.

http://www.fmix.pl/my_slideshow/44493/121284/zajecia-profilaktyczne.html

 
PDF Drukuj Email

Dnia 31.03.2015 r. odby? si? konwent wjtw powiatu wielu?skiego na ktrym Stowarzyszenie POPLON poruszy?o temat zamiarupowo?ania Sp?dzielni Socjalnej Osb Prawnych .

http://www.radiozw.com.pl/index.php?page=news&id=16305

 
Więcej artykułów…
« pierwszapoprzednia12345678910następnaostatnia »

Strona 6 z 10